IITN ska i beslut och handlingar värna om mänskliga rättigheter och god företagsetik. T.ex. ska produkter där barnarbete förekommer ej köpas in, korruption och mutor ska undvikas till varje pris, lagar och föreskrifter skall följas.

IITN ska arbeta för en bättre miljö. Exempelvis genom att skriva ut mindre papper och använda videokonferens istället för att resa.

IITN ska också sträva efter att välja lokala alternativ så långt det är möjligt.