Applications:

Applikationerna som körs i ett företag är såklart det som får saker att hända. För att applikationer ska fungera optimalt behövs dock en bra underliggande IT-infrastruktur och det är där IITN som bäst kommer in i bilden.

Devices:

Till ett företag ansluts idag alla möjliga enheter. Det kan vara vanliga PCn, surfplattor, accesspunkter och skrivare. Men det blir också fler och fler givare, mätare och styrningar av diverse slag. IITN arbetar mycket med att ta fram lösningar för att ansluta alla enheter på ett bra och säkert sätt.

Enterpriser netwok:

Datanätverk och numera också internet är kärnan som binder samman alla IT-system. Därför är det en mycket viktig funktion inte bara funktionsmässigt men också säkerhetsmässigt. Så oavsett om du har väggar av is, sten, trä eller metall och vill köra ett trådlöst eller trådat nätverk så har IITN gjort det förut och kan ta fram den mest lämpade lösning.

Datacenter:

Datacenter kan bestå av stora molnleverantörer eller dina egna större datacenter. Men det kan också vara något så litet som ett microdatacenter utplacerat på ett mindre fjärrkontor.

I stort sett alltid behöver man använda en mix av olika datacenter och IITN arbetar dagligen med att ta fram den mest optimala lösningen av vad man bör placera i vilket datacenter.

Inom kundens egna datacenter arbetar IITN ständigt med att titta på nya lösningar och hur man kan konkurrera med de stora molnleverantörerna. För att förenkla så har vi styckat upp det i några områden, IITN arbetar inom alla dessa.

Datacenter Storage:

Lagringslösningar för primärlagring. Mycket intressant händer inom detta område i och med "hyper converged storage". IITN har redan hunnit med sedan början av 2014 att testa och driftsätta flera olika sådana lösningar.

Datacenter Network:

Routing och switching men lika viktigt är även nätverksfunktioner som t.ex. brandväggar, lastbalansering, VPN, webfilter m.m.

Datacenter Backup:

Lagringslösningar för backup och arkivering.

Datacenter Server:

Såklart fysiska servrar men också självklart idag är virtuella servrar.

Applications:

Applikationerna som körs i ett företag är såklart det som får saker att hända. För att applikationer ska fungera optimalt behövs dock en bra underliggande IT-infrastruktur och det är där IITN som bäst kommer in i bilden.

Devices:

Till ett företag ansluts idag alla möjliga enheter. Det kan vara vanliga PCn, surfplattor, accesspunkter och skrivare. Men det blir också fler och fler givare, mätare och styrningar av diverse slag. IITN arbetar mycket med att ta fram lösningar för att ansluta alla enheter på ett bra och säkert sätt.

Enterpriser netwok:

Datanätverk och numera också internet är kärnan som binder samman alla IT-system. Därför är det en mycket viktig funktion inte bara funktionsmässigt men också säkerhetsmässigt. Så oavsett om du har väggar av is, sten, trä eller metall och vill köra ett trådlöst eller trådat nätverk så har IITN gjort det förut och kan ta fram den mest lämpade lösning.

Datacenter:

Datacenter kan bestå av stora molnleverantörer eller dina egna större datacenter. Men det kan också vara något så litet som ett microdatacenter utplacerat på ett mindre fjärrkontor. I stort sett alltid behöver man använda en mix av olika datacenter och IITN arbetar dagligen med att ta fram den mest optimala lösningen av vad man bör placera i vilket datacenter. Inom kundens egna datacenter arbetar IITN ständigt med att titta på nya lösningar och hur man kan konkurrera med de stora molnleverantörerna. För att förenkla så har vi styckat upp det i några områden, IITN arbetar inom alla dessa.

Datacenter Storage:

Lagringslösningar för primärlagring. Mycket intressant händer inom detta område i och med "hyper converged storage". IITN har redan hunnit med sedan början av 2014 att testa och driftsätta flera olika sådana lösningar.

Datacenter Network:

Routing och switching men lika viktigt är även nätverksfunktioner som t.ex. brandväggar, lastbalansering, VPN, webfilter m.m.

Datacenter Backup:

Lagringslösningar för backup och arkivering.

Datacenter Server:

Såklart fysiska servrar men också självklart idag är virtuella servrar.