Ledning

it-strateg it-arkitekt upphandlingskonsult

Projekt

projektledare projektcontroller implementationskonsult

Projekt & Drift

teknikkonsult

Drift

it-analys driftsamordnare

Implementationskonsult

Tanken med implementationskonsulten är att på ett tidigt stadium i ett projekt hjälpa till med vad som behöver beställas och förändras internt på den befintliga infrastrukturen.

Ofta behöver det delas upp i flera mindre arbeten som t.ex. beställa rackplats och nätverkskablage om det ej finns, brandväggsöppningar, konfigurera nätverket, installera ny server, sätta upp rättigheter i AD(Active Directory) m.m.

Görs detta tidigt och rätt så går det också att sätta en rimlig tidsplan så ingen inblandad i projektet behöver göra oplanerade panikjobb i sista stund.