Ledning

it-strateg it-arkitekt upphandlingskonsult

Projekt

projektledare projektcontroller implementationskonsult

Projekt & Drift

teknikkonsult

Drift

it-analys driftsamordnare

upphandlingskonsult

Vad är egentligen viktigt vid en upphandling, är det funktioner, prestanda, pris, tillgänglighet? Och vilka minimikrav behövs?

Vi rättar ut de frågetecken som kan finnas vid skapandet av upphandlingsunderlaget. Vi kan också hjälpa till med utvärdering av inkomna anbud.