Ledning

it-strateg it-arkitekt upphandlingskonsult

Projekt

projektledare projektcontroller implementationskonsult

Projekt & Drift

teknikkonsult

Drift

it-analys driftsamordnare

IT - Analys

Oavsett hur bra kontroll man har på sin egen infrastruktur så behöver man ibland syna sömmarna med andra ögon, en IT-Analys.

Det kan t.ex. vara att kontrollera om dokumentation upprätthålls med rätt kvalite, utrustningen är rätt installerad och konfigurerad, rätt rutiner finns på plats, att vecko/månads/års-rapporterna inte saknar viktig information, att redundanstester görs med jämna mellanrum och så klart mycket mer.

En IT-analys kan också innebära felsökning av ett specifikt problem. IITN löser ofta komplexa surdegar där andra gått bet.