Ledning

it-strateg it-arkitekt upphandlingskonsult

Projekt

projektledare projektcontroller implementationskonsult

Projekt & Drift

teknikkonsult

Drift

it-analys driftsamordnare

Projektcontroller

Vid ett större projekt behövs ibland insyn från beställaren utan att de för den skull ska behöva närvara vid varje projektmöte. Som projektcontroller kan vi sitta med som en oberoende 3:e part och ställa de obekväma frågorna.

Något som ofta missas i ett projekt är själva transition till drift. Vem är utpekat ansvarig för de olika delarna i systemet, kvaliten på driftinstruktioner (t.ex Change & Incident), hur ska övervakning av det nya systemet gå till m.m. Alla dessa frågor och många fler ser vi till att det kommer upp till ytan innan projektet stängs.